FolkesparekassensFond

Folkesparekassens Fond

Visuel identitet og hjemmeside til almennyttig fond

Folkesparekassens Fond blev stiftet i forbindelse med sammenlægningen af Folkesparekassen og Middelfart Sparekasse i 2021. Som nyoprettet fond havde Folkesparekassens Fond behov for at blive synlige overfor potentielle ansøgere og andre interessenter.

Fifti har udarbejdet logo og visuel identitet, designet hjemmeside i WordPress og opsat konti på Facebook og Linkedin. Derudover har jeg udarbejdet en folder til download fra hjemmesiden eller til print med henblik på udlevering i forbindelse med arrangementer mv.

Jeg står for den løbende annoncering og aktivitet på de sociale medier, ligesom jeg skriver tekster og artikler om de projekter, som får bevilget midler af fonden.

Projekt
Identitet og markedsføring
Ydelser

Logo & CVI
Hjemmeside
Tryksager
Portrætfoto
Tekst/korrektur
SoMe

Kunde

Folkesparekassens Fond